Шановні клієнти!

Пропонуємо до вашої уваги новий бред мастильних матерiалiв DynaPower .

DynaPower  – це нова марка мастильних матерiалiв, що виготовляються в Нiмеччинi на замовленняDynaPower_logo1 фiрми “Динаміка“. Це власний бренд українського пiдприємства, яке пiсля 20-рiчної роботи в дистрибуцiї мастил виробництва кращих свiтових компанiй, вiдчула готовнiсть вiдповiдати за якiсть пропонованої продукцiї власним iменем. Наше кредо – чеснiсть i повага до наших клiєнтiв.

Наш досвiд разом з компетенцiєю виробника дозволяють впевнено гарантувати, що мастила DynaPower вiдповiдають заявленим технiчним параметрам. Пiдприємство, що виготовляє їх на наше замовлення, займається цiєю справою вже понад 100 рокiв. Нашi цiни не включають витрати на спонсорство свiтових спортивних змагань, проте якiсть вiдповiдає саме свiтовим стандартам.